هیتر sic

هیتر sic

sic مخصوص کوره های خلا و دمای درجه بالای ۱۴۰۰ این نوع هیتر به اشکال متنوع ( دمبلی – U شکل و صاف ) و یا به صورت تیوپهای ترموکوبل مورد استفاده قرار میگیرد.