هیتر وکیوم

هیتر وکیوم

دمایی بالغ بر ۷۵۰ درجه سانتیگراد قابلیت ارائه به همراه ترموکوپل

انجام عملیات گرمایی پاک فارغ از هرگونه آلودگی

امکان انجام چند باره عملیات گرمایی مقاوم در برابر سکل های حرارتی

مورد استفاده: صنایع بسته بندی – تولید k