هیتر وان اسیدومخازن

هیتر وان اسیدومخازن

مورد استفاده در صنایع آبکاری که کار لایه نشانی عناصر را انجام می دهند میباشد.

با توجه به محیط اسیدی وان های آبکاری ،هیتر های (المنت) ضد اسید ( المنت تیتانیوم  )، (المنت پیرکس ) ، ( المنت کوارتز ) خاصیت ضد خوردگی در برابر اسید ها را دارا میباشند. با توجه به کاربرد المنت های آبکاری مختلف و با توان های گوناگون قابل ساخت می باشند.

اجزای تشکیل دهنده:

۱- غلاف رویی المنت ضد اسید ( المنت آبکاری ) :

غلاف رویی المنت های آبکاری ( ضد اسید ) از مواد ( متریال ) های مختلف ساخته می شوند که میتوان به: آلیاژ تیتانیوم – شیشه کوارتز و شیشه پیرکس که از پرکاربردترین انواع غلاف های مورد استفاده در صنعت آبکاری می باشد اشاره کرد.

۲- مغزی المنت ضداسید ( المنت آبکاری ):

مغزی المنت های آبکاری ( ضد اسید ) با توجه به نیاز آبکاری می توانند از متریال ( جنس ) زیر انتخاب شوند:

المنت میله ای – سرامیک مخصوص با سیم کوئیل شده ( فنر شده ) درجه یک اروپایی

۳- کلگی و متعلقات المنت های آبکاری ( ضد اسید ):

اتصالات المنت های آبکاری ( ضد اسید ) نوعی کلگی پیچی می باشد و کابل خروجی المنت آبکاری با توجه به توان المنت های آبکاری از بهترین کابل موجود مونتاژ می شوند.