هیتر سیلیکونی

هیتر سیلیکونی

ساخته شده از دی اکسید سیلیسیوم که در هنگام ساخت لایه ای از این عنصر مرکب سطح المن را فراگرفته مانع اکسیده شدن المنت میشود و بین رنج حرارتی ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد در سایزها و اشکال گوناگون قادر به فعالیت میباشد.

موارد مصرف: صنایع شیشه – سرامیک – صنایع الکترونیک کریستالی – ساخت مگنت آزمایشگاه ها و …