هیتر تسمه ای

هیتر تسمه ای

باند هیتر تسمه ای سرامیکی

  • جنس روکش: stainless steel
  • ضخانت: ۱۴mm
  • تلورانس: ۱۵%
  • توان: سرامیکی ۶٫۵w/cm2
  • المان داخلی: nickel-chromiam