هیتر تابلوئی

هیتر تابلوئی

هیترهای تابلویی رطوبت گیر گرمایش موثر در کمترین فضای ممکن را تضمینکرده و پرده آلومینیومی آن توزیع یکنواخت دما را فراهم می آورد. قابل ارائه از ۵۰ الی ۲۰۰ وات به بالا قابل مصرف برای تابلوهای برق صنعت.